Gyűrűk Ura/Hobbit Fanfiction Írói Kihívás

Hobbitnyi Kalandok Középföldén

Pontozás

2015. július 07. - SlytHay

Mielőtt bárki pontozásra adná a fejét, kérem, szánjon két percet az olvasói szabályzat elolvasására, hogy aztán ne kelljen ténylegesen a fejét venni egy esetleges félreértés okán. ;) Illetve a kulcsok pontozási szempontjának értelmezéséhez ajánlott elolvasni az aktuális Kulcslistát, ahol rövid leírás található arról, hogy az íróknak mi alapján kellett beledolgozniuk a kulcsokat a történetükbe.

 

<=NEGYEDIK KIHÍVÁS=>

Olvasói értékelési szempontok: [összesen 45 pont] (Fél pont nem adható!) 

 1. Világ; Mennyire volt felismerhető, átélhető az ábrázolt világ a könyvek/filmek alapján? AU (pl.: modern/steampunk/sci-fi/stb. világba áthelyezett) történet esetén mennyire kreatívan ültette át az író az eredeti (original) elemeket az új, általa megalkotott világba, és ezek az elemek mennyire őrizték meg fő jellemzőiket, tulajdonságaikat? Mennyire sikerült megragadni és átadni a tolkieni hangulatot? Lényegében a kérdés az, hogy olvasóként mennyire volt elképzelhető, átélhető, elhihető, hogy az adott világban játszódik a történet? [max. 5 pont adható]

   

 2. Főtéma; Mennyire felelt meg a történet a választott főtémának? Milyen mértékben befolyásolja/van hatással a cselekményre, a szereplőkre? A főtéma milyen mértékig van jelen a történet egészében, mennyire képezi a cselekmény alappillérét? [max. 10 pont adható]

   

 1. Kulcsok; Megfelelt-e a történet a kapott kulcsoknak? [összesen max. 10 pont adható]
 • Főkulcs: A kulcsként választott helyszín, annak szó szerinti és/vagy elvont értelmezése milyen fontossággal bír a történetben, fő mozgatórugója-e a cselekménynek? Van-e például karakterformáló, konfliktusgeneráló, vagy épp -megoldó szerepe? (Ha a főkulcs kizárólag konkrét helyszínként szerepel a történetben, vagy csak annyi jelentőséggel bír, hogy adott helyszínen játszódik a történet, azért nem lehet maximális pontszámot adni.) [max. 7 pont adható]
 • Titkos kulcs: Megjelenik-e, illetve bír-e jelentőséggel a történet szempontjából valamilyen formában? (Ha egyszer megjelenik, de nincs semmi egyéb szerepe, az 1 pontot ér.) [max. 3 pont adható]

   

 1. Karakterek; Mennyire életképes a karakterek ábrázolása, azok motivációi, cselekedetei megfelelően kidolgozottak-e? A fő- és mellékszereplők mennyire karakterhűek, illetve ha alternatív univerzumban játszódik a történet, milyen szinten és mennyire hitelesen sikerült beilleszteni az eredeti jellemeket az újonnan megalkotott világba, annak társadalmába? [max. 5 pont adható]

   

 1. Cselekmény; Szerkezetileg milyen a történet felépítése, mennyire átgondolt és kidolgozott a cselekmény? Vannak-e logikai buktatók, illetve maradtak-e elvarratlan szálak? [max. 5 pont adható]

   

 1. Stílus és stilisztika; Milyen a történet helyesírásilag és stilisztikailag? A leírás megfelelően előkészíti/előrevetíti/összegzi-e a várható cselekményt, tehát tartalmilag valamilyen formában illeszkedik-e a történethez? Mennyire kidolgozottak, gördülékenyek a párbeszédes és a leíró részek? [max. 5 pont adható]

   

 2. Szubjektív vélemény; Mindentől függetlenül, összességében mennyire tetszett a történet, milyen olvasási élményt nyújtott? [max. 5 pont adható]

     

    <=HARMADIK KIHÍVÁS=>

    Olvasói értékelési szempontok: [összesen 40 pont] (Fél pont nem adható!) 

       1. Világ; Mennyire volt felismerhető, átélhető az ábrázolt világ a könyvek/filmek alapján? AU (pl.: modern/steampunk/sci-fi/stb. világba áthelyezett) történet esetén mennyire kreatívan ültette át az író az eredeti (original) elemeket az új, általa megalkotott világba, és ezek az elemek mennyire őrizték meg fő jellemzőiket, tulajdonságaikat? Mennyire sikerült megragadni és átadni a tolkieni hangulatot? Lényegében a kérdés az, hogy olvasóként mennyire volt elképzelhető, átélhető, elhihető, hogy az adott világban játszódik a történet? [max. 5 pont adható]

     

       1. Kulcsok; Megfelelt-e a történet a kapott kulcsoknak? [összesen max. 15 pont adható]
       • Ellentétpár: A kulcsként választott ellentétpár milyen fontossággal bír a történetben, fő mozgatórugója-e a cselekménynek? Van-e például karakterformáló, konfliktusgeneráló, vagy épp -megoldó szerepe? Sikerült-e megteremteni az ellentétek közt az egyensúlyt a történetben, vagy valamelyik fél hangsúlyosabb? [max. 7 pont adható]
       • Címkulcs: A cím betölti-e a funkcióját, kapcsolódik-e a történethez? Mennyire épült a történet a cím köré, vagy épp mennyire ad pontos képet a cím a történetről? [max. 5 pont adható]
       • Titkos kulcs: Megjelenik-e, illetve bír-e jelentőséggel a történet szempontjából valamilyen formában? (Ha egyszer megjelenik, de nincs semmi egyéb szerepe, az 1 pont.) [max. 3 pont adható]

     

       1. Karakterek; Mennyire életképes a karakterek ábrázolása, azok motivációi, cselekedetei megfelelően kidolgozottak-e? A fő- és mellékszereplők mennyire karakterhűek, illetve ha alternatív univerzumban játszódik a történet, milyen szinten és mennyire hitelesen sikerült beilleszteni az eredeti jellemeket az újonnan megalkotott világba, annak társadalmába? [max. 5 pont adható]

     

       1. Cselekmény; Szerkezetileg milyen a történet felépítése, mennyire átgondolt és kidolgozott a cselekmény? Vannak-e logikai buktatók, illetve maradtak-e elvarratlan szálak? [max. 5 pont adható]

     

       1. Stílus és stilisztika; Milyen a történet helyesírásilag és stilisztikailag? A leírás megfelelően előkészíti/előrevetíti/összegzi-e a várható cselekményt, tehát tartalmilag valamilyen formában illeszkedik-e a történethez? Mennyire kidolgozottak, gördülékenyek a párbeszédes és a leíró részek? [max. 5 pont adható]

     

       1. Szubjektív vélemény; Mindentől függetlenül, összességében mennyire tetszett a történet, milyen olvasási élményt nyújtott? [max. 5 pont adható]

      

    <=MÁSODIK KIHÍVÁS=>

    Olvasói értékelési szempontok: [összesen 45 pont] (Fél pont nem adható!) 

       1. Világ; Mennyire volt felismerhető, átélhető az ábrázolt világ a könyvek/filmek alapján? AU (pl.: modern/steampunk/sci-fi/stb. világba áthelyezett) történet esetén mennyire kreatívan ültette át az író az eredeti (original) elemeket az új, általa megalkotott világba, és ezek az elemek mennyire őrizték meg fő jellemzőiket, tulajdonságaikat? Mennyire sikerült megragadni és átadni a tolkieni hangulatot? Lényegében a kérdés az, hogy olvasóként mennyire volt elképzelhető, átélhető, elhihető, hogy az adott világban játszódik a történet? [max. 5 pont adható]

         

       2. Csapat; Mennyire felelt meg a történet a választott csapat adta főtémának? Milyen mértékben befolyásolja/van hatással a cselekményre, a szereplőkre? [max. 10 pont adható]

         

       1. Kulcsok; Megfelelt-e a történet a kapott kulcsoknak? [összesen max. 10 pont adható]
       • Kép kulcs: A kulcsként választott kép (illetve az azon ábrázolt tárgy, helyszín, stb.) milyen fontossággal bír a történetben? Csupán háttérként kap szerepet, vagy pedig szerves részét képezi a cselekménynek? Van-e például karakterformáló, konfliktusgeneráló, vagy épp -megoldó szerepe? [max. 7 pont adható]
       • Titkos kulcs: Megjelenik-e, illetve bír-e jelentőséggel a történet szempontjából valamilyen formában a titkos kulcs? (Ha megjelenik, az 1 pont.) [max. 3 pont adható]

         

       1. Karakterek; Milyen a karakterek ábrázolása, azok motivációi, cselekedetei megfelelően kidolgozottak-e? A fő- és mellékszereplők mennyire karakterhűek, illetve ha alternatív univerzumban játszódik a történet, milyen szinten és mennyire hitelesen sikerült beilleszteni az eredeti jellemeket az újonnan megalkotott világba, annak társadalmába? [max. 5 pont adható]

         

       1. Cselekmény; Szerkezetileg milyen a történet felépítése, mennyire átgondolt és kidolgozott a cselekmény? Vannak-e logikai buktatók, illetve maradtak-e elvarratlan szálak? [max. 5 pont adható]

         

       1. Stílus és stilisztika; Milyen a történet helyesírásilag és stilisztikailag? A cím betölti-e a funkcióját, kapcsolódik-e a történethez? A leírás megfelelően előkészíti/előrevetíti/összegzi-e a várható cselekményt, tehát tartalmilag valamilyen formában illeszkedik-e a történethez? Mennyire kidolgozottak, gördülékenyek a párbeszédes és a leíró részek? [max. 5 pont adható]

         

       2. Szubjektív vélemény; Mindentől függetlenül, összességében mennyire tetszett a történet, milyen olvasási élményt nyújtott? [max. 5 pont adható]

     

    <=ELSŐ KIHÍVÁS=>

    Olvasói értékelési szempontok: [összesen 35 pont] (Fél pont nem adható!) 

       1. Eredethűség; Mennyire volt könyv- és/vagy filmhű a történet? (elsősorban világábrázolás szempontjából) Teljesen vagy részlegesen AU történet esetén mennyire kreatívan ültette át az író az eredeti (original) elemeket az új, általa megalkotott világba, és ezek az elemek mennyire őrizték meg fő jellemzőiket, tulajdonságaikat? [max. 5 pont adható]

     

       1. Kulcsok; Megfelelt-e a történet a kapott kulcsoknak? [összesen 10 pont]
       • A történet mennyire épül a főkulcs köré, az milyen szinten van hatással a cselekményre és a szereplőkre? [max. 4 pont adható]
       • A kulcsként választott szereplő szemszögéből íródott a történet? Mennyire képezi a történet alapkövét a kulcsszereplő? [max. 3 pont adható]
       • Hogyan, milyen jól épül bele a történetbe a tulajdonság kulcs? (A kulcsot elvont értelemben is lehetett értelmezni.) [max. 2 pont adható]
       • Megjelenik-e a titkos (tárgy) kulcs? [max. 1 pont adható]

     

       1. Karakterek; Milyen a karakterek ábrázolása, a cselekedeteik felépítése, a motivációik logikusak-e? A fő- és mellékszereplők mennyire karakterhűek, illetve az alternatív univerzumba milyen szinten sikerült beilleszteni az eredeti jellemeket? [max. 5 pont adható]

     

       1. Cselekmény; Szerkezetileg milyen a történet felépítése, mennyire kidolgozott a cselekmény? Vannak-e logikai buktatók, illetve elvarratlan szálak? [max. 5 pont adható]

     

       1. Stílus és stilisztika; Milyen a történet helyesírásilag és stilisztikailag? A cím betölti a funkcióját, kapcsolódik a történethez? A leírás megfelelően előkészíti/előrevetíti/összegzi a várható cselekményt, tehát tartalmilag valamilyen formában illeszkedik a történethez? Milyenek a párbeszédes és a leíró részek? [max. 5 pont adható]

     

       1. Szubjektív vélemény; Mindentől függetlenül, összességében mennyire tetszett a történet, milyen olvasási élményt nyújtott? [max. 5 pont adható]

     

     

    Amennyiben bármilyen kérdés felmerül a pontozással kapcsolatban, kérek mindenkit, hogy a lotr.hobbit.kihivas@gmail.com címen vagy kommentben mindenképp tegye azt fel, hogy elkerüljük a félreértéseket és a pontok és a kritikák utólagos korrigálását.

    A bejegyzés trackback címe:

    https://lotr-hobbit-kihivas.blog.hu/api/trackback/id/tr947474620

    Kommentek:

    A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

    Nincsenek hozzászólások.